Sekando förklarar: de 3 olika typerna av rekryteringsbolag

De olika typerna av rekryteringsbolag Följande kategorisering är på inget vis heltäckande och ska inte uppfattas som en absolut sanning, utan snarare som ett sätt att navigera i

Sekando förklarar: Garanti

I det förra avsnittet av Sekando förklarar gick vi igenom begreppet exklusivitet vilket reglerar hur många rekryteringsbolag som parallellt får arbeta med ett uppdrag, jämförbart med jämförbart med

Sekando

Sekando AB 559250-3741

info@sekando.se

+46 705 72 51 15

people