I det förra avsnittet av Sekando förklarar gick vi igenom begreppet exklusivitet vilket reglerar hur många rekryteringsbolag som parallellt får arbeta med ett uppdrag, jämförbart med jämförbart med hur många fastighetsmäklare arbetar vid försäljning av en bostad.


Vi poängterade i avsnittet kring exklusivitet att det går att se på den från olika vinklar. Exklusivitet innebär ofta ett större “commitment” från rekryteringsbolaget, vilket bäddar för ett högre arvode – å andra sidan är det lättare att för rekryteringsbolaget “räkna” in ett uppdrag med exklusivitet vilket ger argument för motsatsen.

Om exklusivitet av vissa anses vara en förutsättning för ett väl utfört uppdrag, kan man hävda att garanti är en försäkring för om något går snett. Garantin kan utföras på olika vis, men ofta innebär det att rekryteringsbolaget har en skyldighet att utföra en ersättningsrekrytering om kandidaten inte arbetar kvar efter X månader, utan kostnad eller till en förhållandevis låg sådan.

Garantin är en uppskattad säkerhet hos vissa kunder, men det finns två sidor även av detta mynt. Vissa kunder hävdar att garantin – i de fall den behöver användas – inte är en tillräckligt stor säkerhet då uppsidan för rekryteringsbolaget är begränsad vilket kan resultera i att kunden inte får en lika bra leverans vid det andra tillfället, och incitamenten är därmed snedvridna.

Rekryteringsbolag har nämligen redan fått betalt. Antingen hela beloppet eller den absoluta majoriteten av beloppet, vilket kan vara en förklaring till ett uttalande likt det nedan: 

“Hur bedömer du sannolikheten att rekryteringsbolaget kommer att prioritera mitt uppdrag 6 månader efter att de fått betalt? Även om de vill göra ett bra och schysst jobb kommer naturen ha sin gång och bolagen kommer att sträva efter nya intäkter snarare än att försöka rädda sitt anseende”

– VD


Garantin kan, precis som exklusiviteten, skrivas på olika sätt. I vissa fall gäller garantin enbart om kandidaten säger upp sig, och i andra fall oavsett om kandidaten säger upp sig eller får sin provanställning avslutad av arbetsgivaren.

Dessutom gäller garantin olika länge för olika avtal. Både tre och sex månaders garanti är vanligt förekommande, men även andra varianter förekommer.

Känns det snårigt? Vi förstår det.
När du väljer rekryteringspartner genom Sekando signerar du det Order Document som ställs ut av oss. Du signerar aldrig något som inte överenskommits med rekryteringspartner, och om du har några frågor kring garanti är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss. 

Relaterade inlägg

Sekando

Sekando AB 559250-3741

info@sekando.se

+46 705 72 51 15

people