I del ett av denna miniserie angående hur priset för din rekrytering sätts redogjorde vi för de olika betalningsmodellerna “Success fee” och olika varianter av så kallade “splits”. Vi gick igenom betalningsmodellernas respektive för- och nackdelar för de inblandade parterna i den specifika affären samt hur exklusivitet och garanti kan påverka arvodet.

I del två riktar vi istället blickarna mot rekryteringsbolagens olika inriktning, hur de skiljer sig och hur metoderna påverkar priset. Som grund för denna miniserie och övriga inlägg som skrivs på ämnet har vi samtalat med drygt 60 rekryteringsbolag i norra Europa mellan maj och december 2020, samt med drygt 100 ansvariga chefer och rekryterare på rekryterande bolag mellan april och september 2021.

De olika typerna av rekryteringsbolag

Följande kategorisering är på inget vis heltäckande och ska inte uppfattas som en absolut sanning, utan snarare som ett sätt att navigera i djungeln bland olika rekryteringsbolag och hur det kommer sig att prissättningen hos dessa bolag kan skilja sig markant.

För enkelhetens skull kan vi inledningsvis kategorisera rekryteringsbolagen i tre olika fack: executive search, annonsbolag och CV-banker.

Executive search kallades historiskt de bolag som på uppdrag av sina kunder utförde både sök efter och närmanden av de (ofta fåtalet) kandidater som passade beskrivningen på uppdraget. Det utfördes primärt genom ett aktivt nätverkande och underhållande av kontakter, med syftet att kunna tillhandahålla kandidater i form av diverse seniora specialister till bolagets kunder.

Annonsbolagen fokuserade till skillnad från Executive search-bolagen på att låta rätt kandidater hitta och söka de tjänster dess kunder önskade fylla. Detta genom att annonsera i rätt kanaler vid rätt tidpunkt för angiven profil. Enkelt uttryckt kan man säga att Executive search-bolagen specialiserade sig på att identifiera och kontakta rätt profil, medan annonsbolagen istället hade som expertis att låta rätt profiler hitta den aktuella vakansen genom att låta dess annons synas i rätt kanal vid rätt tidpunkt.

Genom uppdelningen ovan kan man också på ett generellt plan kategorisera annonsbolagen som ett billigare alternativ till Executive search, men metoderna lämpar sig dessutom olika väl för olika typer av tjänster. Exempelvis: om de krav rekryterande bolag letar efter endast stämmer in på 20 kandidater i Stockholmsområdet är sannolikheten mindre att rätt kandidat söker tjänsten efter att ha sett en annons, jämfört med om antalet kandidater som innehar kravprofilens meritförteckning är 2000 till i Stockholmsområdet.

Vad som förenar båda kategorierna ovan är att de aktivt agerar för att komma i kontakt med nya kandidater för det aktuella uppdraget. De så kallade CV-bankerna använde sig av en annan metod. Som namnet antyder var deras USP att de byggde stora databaser med CVn, som de hoppades skulle kunna matcha mot nya vakanser eller kravprofiler som laddades upp. De försökte likt annonsbolagen attrahera nya kandidater att ladda upp sina CVn för att i framtiden kunna matchas med nya attraktiva uppdrag utan att aktivt behöva söka ett nytt jobb. De rekryterande bolagen kunde å sin sida avsevärt billigare än att vända sig mot exempelvis ett Executive search-bolag publicera sin annons och hoppas att den optimala kandidaten antingen redan fanns på CV-banken, eller att CV-banken skulle kunna attrahera den framöver.

De senaste 10-15 åren har dock benämningarna på rekryteringsbolagen flutit samman. Fler rekryteringsbolag har tillkommit på marknaden vilket sannolikt berott på att förutsättningarna förändrats. Förutsättningarnas förändringar har också gjort att den tidigare relativt tydliga uppdelningen suddats ut. Fler bolag hävdar idag att man sysslar med search, vilket sannolikt beror på att det rent praktiskt är lättare att utföra och dessutom varit framgångsrikt. Dessutom har rollerna som “kräver” search blivit allt mindre seniora, och så länge det finns en efterfrågan så har också utbudet återfötts.

“Allt du behöver är att vara en någorlunda duktig säljare, ha en laptop och ett Linkedin Recruiter-konto” – VD för rekryteringsbolag

Som rekryteringsbolag kan du idag utan större problem vara samtliga av de tre ovan nämnda kategorierna genom att verktygen förbättrats.

  • Du kan vara ett Executive search-bolag genom att skicka iväg 50 standardiserade Linkedin-meddelanden till kandidater som passar in på den i kravprofilen angivna beskrivningen.
  • Du kan vara ett annonsbolag genom att använda dig av betald marknadsföring automatiserat genom ditt ATS-system.
  • Du kan vara en CV-bank genom att screena kandidaterna som du någon gång varit i kontakt med på Linkedin och uppdatera deras information.

Självklart finns utmaningar med samtliga uppgifter, och det är sannerligen lättare sagt än gjort, men det går inte att blunda för att antalet bolag i sektorn (exkluderat bemanning) ökat med mer än 30% på 5 år. Marginalerna minskar visserligen, men marginellt i jämförelse.

Hur du som kund ska kunna få reda på vilket bolag som egentligen är expert på vad är svårt i sig, och det blir ännu mer komplext när man adderar att vad kunden faktiskt efterfrågar skiljer sig markant från bolag till bolag och från process till process – varför vi i nästa del tänkte bena ut vad det faktiskt är du betalar för.

Se vilka områden Sekando täcker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade inlägg

Sekando

Sekando AB 559250-3741

info@sekando.se

+46 705 72 51 15

people