Introduktion

Att rekryteringsbolag är duktiga på att höra av sig för att boka förutsättningslösa möten är sannolikt ingen nyhet för er. Att dessa rekryteringsbolag är direkt essentiella för många bolags resursplanering har vi också konstaterat med branschens underliggande siffror gällande antalet aktörer och omsättning som grund. Det finns dock verktyg genom vilka du kan ta del av rekryteringsbolagens hjälp, men slippa ta de förutsättningslösa mötena (åtminstone under en bestämd period). Verktygen stavas ramavtal.

I rekryteringsbranschen har införandet av ramavtal bland stora och medelstora bolag stigit i popularitet som ett kraftfullt verktyg för att hantera arbetskraftsbehov på ett mer strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Dessa överenskommelser, som etablerar långsiktiga partnerskap mellan företag och rekryteringsbolag, har potentialen att förändra hur företag bygger sina team och hanterar sin arbetskraft. I detta blogginlägg kommer vi att granska de konkreta fördelarna, utmaningarna och framtidsperspektiven för ramavtal inom rekryteringsbranschen.

Fördelar med ramavtal inom rekrytering

  1. Tids- och kostnadseffektivitet: genom att förhandla fram fasta priser och villkor i ramavtal kan företag förvänta sig en minskning på upp till 30% av de totala rekryteringskostnaderna, enligt en undersökning av HR-trender. Detta sparar tid och resurser, vilket gör det möjligt för organisationer att snabbt fylla lediga positioner.
  1. Djupare insikt i företagskultur: Enligt en rapport från Society for Human Resource Management (SHRM) ger ramavtal rekryteringsbolagen möjlighet att utveckla en djupare förståelse för företagets kultur och värderingar. Detta resulterar i mer precisa matchningar mellan kandidater och företag och ökad kandidatretention.
  1. Fokuserat mångfaldsfrämjande: Genom att inkludera kvalitets- och mångfaldsstandarder i ramavtalen, har många företag kunnat öka mångfalden bland sina anställda med upp till 25%, enligt en studie från Deloitte. Detta visar att ramavtal kan användas som verktyg för att främja mångfald och inkludering.

Utmaningar med ramavtal inom rekrytering

  1. Flexibilitets- och konkurrensbegränsningar: enligt en rapport från Recruitment Process Outsourcing Association (RPOA) kan en av de främsta utmaningarna med ramavtal vara begränsad flexibilitet. Snabba förändringar i arbetskraftsbehov och marknadsförhållanden kan vara svåra att anpassa till med befintliga avtal. Många tvingas således frångå sina ramavtal och hitta nya leverantörer – vilket gör att man landar i en lösning som varken blir hackad eller malen. 
  1. Risk för monopol och beroende: en studie publicerad i Harvard Business Review indikerar att exklusiva ramavtal kan skapa ett monopol och ett beroende av en enda rekryteringsleverantör. Detta kan påverka kvalitet, prissättning och innovation negativt.
  2. Tidskrävande upphandlingar: när avtalet väl är på plats sparar många bolag tid på att arbeta med ramavtal. Men det är inte ovanligt att själva upphandlingen kan ta upp till 6 månader att genomföra. Bakgrunden till de tidskrävande processerna är att många delar ingår: upprättande av kontakt, insamling av offert och kompetensbeskrivningar, förhandling och slutgiltigt val. 

Framtidsutsikter för Ramavtal inom rekrytering

Med framsteg inom dataanalys och AI förväntas ramavtal i rekryteringsbranschen bli ännu mer datadrivna och skräddarsydda. Enligt prognoser från Staffing Industry Analysts (SIA) förväntas användningen av ramavtal öka med över 20% de kommande åren.

Slutsats

Ramavtal i rekryteringsbranschen erbjuder klara fördelar, men också utmaningar som bör beaktas. Genom att utnyttja de positiva aspekterna av effektivitet, partnerskap och kvalitetskontroll samtidigt som man hanterar nackdelarna med begränsad flexibilitet och monopolrisk, kan rekryteringsbranschen fortsätta att forma en arbetskraft som är anpassad till framtidens arbetsmiljö. Med ökande datadrivna möjligheter och en växande trend mot skräddarsydda lösningar, ser framtidsutsikterna för ramavtal inom rekryteringsbranschen lovande ut.

Sekando kan vi nu erbjuda ramavtal. Med hjälp av dessa behåller vi fördelarna, men kan begränsa, och i vissa fall helt utesluta nackdelarna. Genom ett och samma avtal får du
– tillgång till alla våra partners,
– allt samlat på en faktura,
– möjlighet att välja och hålla kontakt med dina respektive kontaktpersoner på dina favoritleverantörer genom en och samma plattform, och
– undvika tidskrävande upphandlingar. 

Sekandos plattform låter dig jämföra olika rekryteringsalternativ, helt kostnadsfritt. Du får alltid svar inom 2 arbetsdagar, och är inte bunden att välja något av alternativen som presenteras. 

Relaterade inlägg

Sekando

Sekando AB 559250-3741

info@sekando.se

+46 705 72 51 15

people