Del 1 av intervjun med Mattias Lyckberg, VD Intenso Teknikrekrytering AB, om kompetensförsörjningen inom teknik & IT.

Varför är det egentligen så svårt att rekrytera teknik IT-personal?

– Utmaningen växer hela tiden och det blir ett större gap konstant, mellan tillgång och efterfrågan. Redan i början på 2000-talet fanns det tydliga indikationer på att det skulle saknas över 10 000 ingenjörer och tekniker i Västra Götalandsregionen vilket sedermera visade sig att stämma. Problemet är inte nytt.

– I grund och botten utbildas det inte tillräckligt många inom teknik & IT på högskolan i förhållande till den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Dessutom finns det många olika kompetensnischer i allt från mjukvaruutveckling till geoteknik. Många med spetskompetens blir fållade direkt från skolan och det blir svårt att skola om dessa personer in i andra nischer, vi får många trånga sektorer inom teknik & IT yrkena. Det tar också lång tid för vissa nischer att bli duktiga. Det finns helt enkelt ingen “quick fix” för att lösa den ankdamm vi sitter i – konkurrensen är därför stenhård.

“Vad är egentligen incitamentet att börja jobba på ett teknikbolag i Värnamo när jag bor i Göteborg?

– På toppen av detta finns det stora geografiska begränsningar. De teknikföretag som finns på orter där teknisk kompetens blir mer begränsad sett till befolkningsmängd har än större utmaning. I Sverige pågår idag många stora industriprojekt som kommer att kräva mycket kompetens, ibland mer än vad den regionen kanske har att tillgå. Jag tror samtidigt att det är ett större incitament för den som bor i Värnamo att arbeta på distans mot tex Göteborg än tvärtom, då utbudet är större av intressanta jobb i storstäderna kombinerat med att företagen mer accepterar distansarbete. Många företag gör också sina satsningar i nära anslutning till de högskolor som sitter på rätt kompetens.

Vilka roller och uppdrag är de absolut svåraste att tillsätta?

– Egentligen är alla IT-roller svårrekryterade, men i synnerhet nischade utvecklarroller eller fullstacks som dessutom ska ha kompetens inom äldre teknik. Bortom tech & IT är även vissa nischade ingenjörer inom t.ex. samhällsbyggnad, energi och automation mycket svåra att hitta.

– Är det dessutom ett konsultbolag som rekryterar adderas en helt annan dimension. Det är svårare för konsultbolagen att vara konkurrenskraftiga med sin lönestruktur, de har svårare att möta löneanspråken och blir mindre konkurrenskraftiga.

“Alla vill ha mer betalt och det slår i alla led”

– Löneglidningen började ganska dramatiskt efter finanskrisen. Jag upplever att vi hade en helt annan utveckling i Sverige gentemot stora delar av Europa där lönerna föll samtidigt som de ökade i Sverige. Å andra sidan låg Sveriges löneläge bakom stora delar av Europa innan dess. Även under pandemin har vi fortsatt sett högre löneanspråk. Här har vi väl också ett sammanhang med vår höga inflation, alla vill ha mer betalt och det slår i alla led. Sammanfattningsvis behöver alltså arbetsgivare vara villiga att betala för kompetensen.

Om Mattias

Mattias Lyckberg är VD och grundare till Intenso Teknikrekrytering AB och partner i Intensogruppen AB. Med över 20 års erfarenhet från rekrytering av ingenjörer, specialister och chefer har han tillsammans med sina partners utvecklat framgångsrika processer och produkter för rekrytering som idag är marknadsledande inom sina segment.

Om Sekando

Sekando jämför 38 rekryteringsbolag på kompetens, pris samt omdömen från tidigare kunder. Sekando är kostnadsfritt för anställande bolag och rekryteringsbolagen kan inte kontakta dig. Ett smörgåsbord av rekryterare helt enkelt.

Se vilka områden Sekando täcker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade inlägg

Sekando

Sekando AB 559250-3741

info@sekando.se

+46 705 72 51 15

people