Sekando har under de senaste två åren intervjuat över 800 HR-avdelningar om: 

 • dess rutiner och erfarenheter kopplat till användning av rekryterings- och bemanningsbolag
 • vilka skäl det finns att använda sig av rekryterings- och bemanningsbolag 
 • vilka trösklar & värden de ser med att jämföra olika alternativ, när det kommer till rekryterings- och bemanningsbolag.

Det finns givetvis flera skäl och orsaker till varför företag väljer att anlita ett rekryteringsbolag för att hitta rätt person till en ledig tjänst. Nedan följer några vanliga:

 • Tidsbesparing: att söka efter kandidater och genomföra rekryteringsprocessen är ofta en tidskrävande process som kan ta upp mycket tid och resurser för företaget. Genom att anlita ett rekryteringsbolag kan företaget spara tid och fokusera på sin kärnverksamhet. Läs mer om vad ni betalar för .
 • Expertis och erfarenhet: rekryteringsbolag har ofta specialiserade rekryterare med kunskap och erfarenhet inom olika branscher och områden. Dessa rekryterare har ett större nätverk och kan hitta kandidater som kanske inte är tillgängliga för företaget på egen hand.
 • Kostnadsbesparing: att anlita ett rekryteringsbolag kan i längden vara en kostnadseffektiv lösning. Genom att hitta den bästa kandidaten snabbare kan företaget undvika förlorade intäkter.
 • Kvalitetssäkring: rekryteringsbolag kan hjälpa till att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och säkerställa att kandidaterna som presenteras för företaget uppfyller de krav och kvalifikationer som krävs för tjänsten.
 • Anonymitet: om företaget söker efter en kandidat till en känslig eller konfidentiell position kan det vara fördelaktigt att anlita ett rekryteringsbolag för att hålla rekryteringsprocessen konfidentiell och anonym.

Data från våra processer visar att en prisdifferens på över 50% inte är ovanlig


Det finns, beroende på hur man räknar mellan 6 000 och 12 000 rekryterings- och bemanningsbolag som är aktiva i Sverige och det är därav av största vikt att man väljer det bäst lämpade bolaget för ens behov.

Nedan följer några anledningar till varför det är viktigt att jämföra rekryteringsbolag:

 • Kostnad: olika rekryteringsbolag har olika betalningsmodeller och pris, så det är viktigt att jämföra kostnaden för att hitta det som passar bäst för företagets budget. Ibland hör vi på Sekando att “priset ändå är detsamma”, men data från våra processer visar att en prisdifferens på över 50% inte är ovanlig. Tips om hur ni sänker priset på rekryteringen finner ni här.
 • Erfarenhet: rekryteringsbolag med lång erfarenhet inom olika branscher kan ha större kunskap och nätverk för att hitta rätt kandidater. Att välja ett bolag som har specialiserat sig på just den bransch där företaget verkar kan också öka chanserna för att hitta den bästa kandidaten.
 • Kvalitet: att hitta rätt person till en ledig tjänst är avgörande för att ett företag ska kunna växa och bli framgångsrikt. Genom att jämföra olika rekryteringsbolag kan man hitta det som erbjuder den högsta kvaliteten på kandidater och processen för att välja rätt person.
 • Flexibilitet: olika företag har olika behov när det gäller rekrytering, så det är viktigt att hitta ett rekryteringsbolag som kan anpassa sig efter företagets behov. Att välja ett bolag som erbjuder olika tjänster och paket kan hjälpa till att hitta den bästa lösningen för företaget. Läs mer om vilka olika typer av rekryteringsbolag som finns.
 • Referenser och omdömen: att läsa recensioner och referenser från andra företag som har anlitat rekryteringsbolaget kan ge värdefull information om dess pålitlighet, effektivitet och kvalitet. Genom att jämföra olika omdömen kan man hitta det som har det bästa ryktet och rekommendationerna. Kom ihåg att det är av stor vikt att referenserna är av objektiv karaktär. 

Sekandos plattform låter dig jämföra olika rekryteringsalternativ, helt kostnadsfritt. Du får alltid svar inom 2 arbetsdagar, och är inte bunden att välja något av alternativen som presenteras. 

Relaterade inlägg

Sekando

Sekando AB 559250-3741

info@sekando.se

+46 705 72 51 15

people